Cambrils seleccionarà personal d'hostaleria amb l'aplicació "Job In" creada a la URV

13.01.2015

La Borsa Municipal de Treball de l’Ajuntament de Cambrils podrà utilitzar una aplicació online per a la selecció de candidats a llocs de treball d’hostaleria i hoteleria. Es tracta de l'eina "Job In" desenvolupada pel grup de recerca METODOLO del Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta de la Universitat Rovira i Virgili.

Redacció TINET/ Premsa Ajuntament Cambrils. L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, i l’investigador responsable, el professor de la Facultat de Psicologia Jordi Tous, han signat un acord de col•laboració amb vigència d’un any entre l’Ajuntament i la Fundació URV per a l’ús i la validació d’una versió beta de l’aplicació. L'acord permetrà, per una banda, millorar la qualitat dels processos de preselecció de candidats de les empreses del sector serveis que accedeixin a la Borsa de Treball de Cambrils i, per l’altra, facilitarà al grup de recerca l’obtenció de dades per a la validació i desenvolupament de l’aplicació.

L’eina ja ha estat provada amb diferents mostres fins a obtenir resultats satisfactoris per predir quins són els candidats més i menys adients per ocupar amb èxit un lloc de treball. A més, l’enquesta que omplen els usuaris és anònima i no permet identificar-los, de manera que no afecta a la confidencialitat de les seves dades personals. El sistema facilita un codi als candidats per si el volen incloure al seu currículum.

Els processos de selecció de personal al sector hoteler i hostaler s’han basat tradicionalment en la recepció de currículums dels candidats i en la tria d’aquells més apropiats en funció de criteris com ara l’experiència a llocs de treball semblant, la bona impressió o la motivació i habilitats que puguin demostrar en una entrevista inicial.

Job In selecciona de forma automàtica els millors candidats en base a un seguit de preguntes relacionades amb les actituds i les habilitats que calen per fer una feina de qualitat. És un sistema obert que pot desenvolupar-se i modificar-se de manera dinàmica amb al incorporació de nous ítems i nous factors que permeten adaptar-lo a noves necessita que puguin sorgir als clients de l’eina.

En l’àmbit de la gestió de recursos humans del sector hotelers no hi ha cap eina al mercat que desenvolupi les funcions automatitzades de selecció de candidats que pot fer Job in.