Manual AntiSpam

CONSULTAR EL CORREU EN QUARENTENA

A l’espai de quarantena hi ha els missatges que han estat classificats com a possible SPAM. Per consultar aquest correu cal seguir els següents passos:

Anar a l'apartat 'SPAM' de la columna de l'esquerra del webmail.

Accés a la gestió de l'Spam des del Webmail de TINET

S'obre una finestra on (a la pestanya ESPAI DE QUARENTENA) hi ha una llista de tots els correus que s'han classificat com a possible SPAM. Aquests missatges, si no s’esborren, es mantindran 15 dies al servidor per tal que pugueu revisar si hi ha algun fals positiu i si s’ha classificat algun correu lícit com a SPAM.

Cal remarcar que la classificació d’SPAM no és mai 100% efectiva, i poden classificar-se de vegades correus legítims com a SPAM. Per això es dóna la possibilitat de revisar el correu a l’espai de quarantena.

Espai de quarantena

Un cop vista la llista podem realitzar diverses opcions:

 • Entregar. Seleccionant aquesta opció aconseguirem que se'ns entregui el correu que hem seleccionat com si no fos SPAM a la nostra bústia d’entrada. 
 • Spam. Aquesta opció classifica el correu com SPAM  i l'elimina de l’espai de quarantena, ajudant d'aquesta manera a classificar millor futurs correus no desitjats.
 • No Spam. Aquesta opció classifica com a correu legítim el correu seleccionat, ajudant d'aquesta manera a classificar millor futurs correus.
 • Esborrar. Elimina el correu seleccionat de l’espai de quarantena.
 • Llista blanca. Aquesta opció afegeix l'adreça de correu electrònic del remitent del correu seleccionat a la llista blanca. A partir d'aquest moment tots els correus que arribin des d'aquesta adreça els deixarà entrar sense classificar-los com SPAM.

 

PREFERÈNCIES DE L'ANTISPAM

En aquest apartat es poden modificar alguns aspectes del comportament de l'AntiSpam. Per realitzar aquestes modificacions cal seguir els següents passos:

Anar a la pestanya PREFERÈNCIES.

Aquí tenim 3 pestanyes més:

1. LListaBlanca/LListaNegra

 • Llista blanca: Aquí afegirem dominis i adreces de correu electrònic que permetem, és a dir, que no volem que siguin analitzades per spam (ja que són de la nostra confiança). De totes formes, aquestes adreces seguiran passant un anàlisi de virus.
 • Llista negra: Aquí afegirem dominis i adreces de correu electrònic que volem que sempre siguin bloquejats.

Preferències

2. Opcions de quarantena

 • Habilitar/deshabilitar quarantena. Aquest camp serveix per activar o desactivar aquest servei de quarantena de correu SPAM. Si es desactiva, els correus considerats com a possible SPAM entraran a la bústia d'entrada amb la resta de correus, com si no tinguéssim cap servei antispam.
 • Notificació de quarantena. Aquí podem especificar-li el període en què volem rebre les notificacions del correu que està en quarantena. Si volem que ens enviï aquestes notificacions a una altra adreça de correu electrònic, li ho podem especificar al camp 'Adreça de notificació'.
 • Llenguatge preassignat. Aquí li indiquem la llengua i codificació de caràcters que volem a l'aplicació antispam.

Opcions de quarantena

3. Opcions Antispam

 • Aprenent bayesià. Cada cop que classifiquem un correu com SPAM o com a legítim, el sistema aprèn de les nostres preferències. Podem reiniciar aquesta informació i posar-la de nou a zero de forma que el sistema torna a començar a aprendre el que considerem spam. Aquesta opció és útil si hem classificat malament missatges i ara ens classifica molts correus legítims com a spam o al revés.

Opcions antispam