El Consell de la Conca estrena el seu portal de transparència

17.09.2015

Redacció TINET. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha posat en marxa el seu Portal de Transparència, amb la voluntat de difondre les dades relatives a les polítiques i actuacions públiques. La nova eina respon al compromís de facilitar a la ciutadania l'accés a les dades de forma senzilla i transparent. Al nou espai web s'hi pot accedir a través del portal web institucional.

El Consell Comarcal ha estat utilitzant l'Índex de Transparència Internacional (ITA) com a mesura de transparència i, a més, publica al web els enllaços a la informació dels indicadors amb l'objectiu que qualsevol ciutadà pugui consultar-los, i s'utilitza com a eina d'autoavaluació permanent.

El Portal de Transparència del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ofereix informació sobre els càrrecs electes i les seves retribucions, sobre l'organització i el patrimoni, sobre l'estructura del Consell Comarcal i la comarca, sobre dades comptables i informació pressupostària, sobre els procediments de contractació i sobre les normes i institucions comarcals.

Actualment, i davant d’aquests 80 indicadors, el Consell Comarcal està duent a terme la labor d’implantació corresponent, efectuant la recollida de dades que en cada cas pertoca, i en aquests moments ja es troben publicats 54 del 80 indicadors al web institucional.