Els hereus digitals podran gestionar els continguts de les xarxes després de la mort dels seus titulars

El Govern enviarà una proposta al Parlament per reformar el Codi Civil

03.03.2017

La reforma del Codi Civil de Catalunya crearà la figura de l’hereu digital, que permetrà la gestió dels continguts publicats a les xarxes socials després de la mort dels seus titulars estarà en vigor abans de l’estiu de l’any 2017. L’objectiu de la reforma legal és donar eines perquè, quan una persona mor, les persones que sobreviuen puguin gestionar el patrimoni digital d’acord amb la voluntat del desaparegut.

Qualsevol ciutadà podrà designar expressament un hereu digital, que tindrà la facultat de representar-lo davant els prestadors de serveis de les diferents xarxes després de la mort o en casos d’incapacitat. Segons ha explicat el conseller, la figura de l’hereu digital equivaldrà legalment a la dels hereus dels bens materials i tindrà poders per donar compliment a les voluntats expressades per la persona desapareguda davant notari: ja sigui per gestionar les xarxes existents o per tancar-les.

El conseller de Justícia de la Generalitat, Carles Mundó, ha anunciat que la regulació prevista pel govern inclou també la creació d’un registre de voluntats digitals, que serà una via diferent per aconseguir el mateix objectiu, per a aquelles persones que no considerin necessari fer testament davant notari. Serà un registre administratiu adscrit al Departament de Justícia. En aquests casos, serà la Generalitat qui avalarà legalment les persones designades per gestionar el patrimoni digital d’algú que hagi mort.