La manera com identificar-se digitalment davant l'Administració es simplifica a través de l'ús del mòbil

El nou sistema, anomenat idCAT Mòbil, és una alternativa senzilla als certificats digitals a l'hora de fer tràmits en línia

19.07.2016

Les administracions públiques catalanes implanten un nou mecanisme, més senzill i més fàcil, perquè els ciutadans hi puguin fer tràmits en línia. Es basa en l'enviament de contrasenyes temporals mitjançant un SMS al telèfon registrat per l'usuari. No requereix instal·lar cap programari ni recordar cap contrasenya. A més, no caduca en el temps i permet identificar-se i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador.

Redacció TINET. Identificar-se digitalment davant les administracions públiques catalanes per tal de realitzar tràmits en línia és ara molt més fàcil amb el servei idCAT Mòbil, un sistema d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica alternatiu als certificats digitals. Mentre els certificats digitals requereixen estar convenientment instal·lats al navegador, l’idCAT Mòbil es basa en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil en el moment que la persona realitza el tràmit telemàtic.

L’idCAT Mòbil és un sistema segur, gratuït i que no caduca en el temps. Tampoc no requereix la instal·lació de cap tipus de programari i no cal recordar cap contrasenya. A més, permet identificar-se i signar a través de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador. Les signatures electròniques produïdes tenen valor legal i són adients per a tràmits amb un nivell de seguretat mitjà.

Exemple d'accés mitjançant idCAT MòbilTràmits que es poden realitzar

Ara és possible, a través de l’idCAT Mòbil, accedir a la carpeta personal de cada usuari en la corresponent seu electrònica de la majoria d'Adminsitracions catalanes, des d’on es pot fer el seguiment dels tràmits i gestions amb aquell organisme de manera centralitzada. També es poden fer peticions genèriques. Per exemple, en el cas de la Generalitat, qualsevol persona pot presentar una sol·licitud, escrit o petició sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica, que no estigui recollit al catàleg de tràmits que es poden gestionar a través del web www.gencat.cat. Aquestes peticions s’han d’adreçar a departaments, organismes autònoms o entitats públiques de la Generalitat.

A més, es pot sol·licitar l’accés a la informació pública complint, d’aquesta manera la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que reconeix a totes les persones el dret d’accés a la informació emesa des de l’Administració pública. Properament, s’anirà ampliant l’ús de l’idCAT Mòbil en altres tràmits, ja sigui com a manera d’identificar-se en algun moment del procés del tràmit o en el tràmit finalista.

Alta a l’idCAT Mòbil

Les persones interessades en aconseguir l’idCAT Mòbil s’hi poden donar d’alta en menys d’un minut a través del web idcatmobil.seu.cat o presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya o qualsevol de les Entitats de registre idCAT repartides per tot el territori, incloses totes les oficines de BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona. Aquest servei s’adreça únicament a persones físiques majors de 16 anys que hauran d’identificar-se amb un document oficial (DNI, NIE, passaport o permís de residència).

Els dos sistemes d’identificació davant l’Administració –idCAT Mòbil i el Certificat Digital idCAT- són independents i totalment compatibles entre sí. Per tant, si un usuari ja disposa d’un d’ells, no implica la modificació de les dades ni l’anul·lació del primer. La ciutadania pot sol·licitar els dos serveis d’identificació i utilitzar-los segons el tipus de tràmit que necessiti fer.

Les dades que l’usuari lliura quan es dóna d’alta s’emmagatzemen al fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, del qual n’és titular la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència.

Targeta CatSalutEn l’alta al web, el ciutadà només ha d’informar de la seva data de naixement, del número de DNI i del codi de de barres de la Tarja Sanitària del CatSalut. Les dades són comprovades a l’instant en un procés d’identificació. A continuació, cal registrar el número de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic.

La seguretat en la transmissió de les dades, un aspecte clau

Un cop la persona usuària s’ha registrat telemàticament a l’idCAT Mòbil, pot accedir a la seva carpeta personal o gestionar un tràmit a través d’un procés d’autenticació de les dades a través d’un sistema de validació de les identitats (VALid) que ofereix el Consorci Administració Oberta de Catalunya a les administracions públiques catalanes. Amb aquest sistema es garanteix la identitat dels usuaris i la confidencialitat de les dades intercanviades.

El sistema valida si la persona està donada d’alta al fitxer de la Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat, verificant la informació facilitada (NIF i número de mòbil). Si l’operació de validació és correcta, s’envia un missatge al telèfon mòbil (SMS) amb una contrasenya d’un sol ús, que és vàlida durant 30 minuts.

Un cop validat, l’usuari ja pot accedir a la seva informació o tramitar utilitzant el sistema idCAT Mòbil, des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil.

L’idCAT Mòbil ha estat impulsat i desenvolupat per la Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Atenció Ciutadana i Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració), conjuntament amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya (CAOC).