Un nou web permet fer tràmits online amb la Seguretat Social

24.07.2014

La pàgina web Tu Seguridad Social és un nou servei d'atenció al ciutadà que, amb total privacitat i de forma senzilla, permet realitzar tràmits i proporciona informació personalitzada sobre les circumstàncies i condicions laborals de cada usuari com, per exemple, el temps que li resta per a tenir dret a prestacions de la Seguretat Social o per accedir a la jubilació. El web va entrar en funcionament el passat 1 de juliol de 2014. El més nou del disseny del teu Seguretat Social és que serà diferent per a cada usuari perquè es correspondrà a la seva circumstància i condicions laborals. L'objectiu ha estat crear un espai privat on, de forma senzilla, es pugui trobar informació completa de qualsevol relació que el ciutadà mantingui amb el sistema de protecció social com a treballador, pensionista, beneficiari d'assistència sanitària, etc.

Per tal de garantir la màxima seguretat en l'accés a les informacions personalitzades, el primer pas que ha de donar el ciutadà que vulgui informar-se, gestionar o realitzar tràmits a través d'aquesta web és anar personalment a qualsevol Oficina d'Informació de la Seguretat Social. D'aquesta manera, obtindrà un codi d'activació que li permetrà crear la seva pròpia contrasenya.

Donada la complexitat tecnològica del nou servei integrat, la posada en marxa es farà en successives etapes. En aquesta primera fase, l'usuari podrà trobar informació dels dies que ha cotitzat i del temps que li falta per poder sol·licitar una pensió de jubilació. Podeu consultar també la situació referida a targeta sanitària, obtenir un document acreditatiu d'assegurament o sol·licitar la Targeta Sanitària Europea.

Els pensionistes, per la seva banda, podran accedir a totes les dades relacionadesamb la seva prestació i obtenir un certificat de la seva pensió. En un futur proper, a través d'aquesta web es podrà  sol·licitar prestacions de maternitat, paternitat, jubilació, viduïtat, orfandat i auxili per defunció.