Un web de la URV obté el segell M21 de webs de qualitat que informen sobre salut

03.12.2014

El web del grup ALGOS, de la Universitat Rovira i Virgili, ha obtingut el segell de qualitat M21 atorgat pel Comitè Científic i Tècnic de Medicina21. Es tracta d’un reconeixement que distingeix el web del grup com un portal de qualitat que respecta, sota un codi ètic, el dret dels ciutadans i el seu interès a informar-se sobre salut.

Redacció TINET / URV. Aquest segell, inclòs al portal, garanteix la legalitat, l’honradesa, la responsabilitat, la confidencialitat, la protecció de la dignitat humana, la protecció dels menors, la protecció de l’ordre públic, la protecció del consumidor a la xarxa, la protecció de la vida privada i el dret de propietat intel•lectual de la pàgina web d’ALGOS. El reconeixement es va atorgar el dia 1 de desembre de 2014.

Medicina21 és un portal web informatiu de diferents temes d’interès sanitari.

El grup ALGOS

El grup ALGOS és un col·lectiu de professionals vinculats, majoritàriament, a la Universitat Rovira i Virgili interessats per l’estudi i el tractament del dolor. Un dels objectius fonamentals del grup és desenvolupar i contrastar procediments terapèutics eficaços per tal d’ajudar a les persones que tenen dolor. Part dels esforços del grup van adreçats a la prevenció del dolor i la discapacitat crònics: sempre serà més fàcil prevenir que curar, i també més econòmic. ALGOS estudia les alternatives que ofereixen les anomenades TICs per facilitar l’accés i abaratir els costos dels tractaments. Darrerament el grup ha rebut diferents premis i reconeixements pel desenvolupament de diferents aplicacions relacionades amb l’avaluació i el tractament del dolor.