TeamViewer

Accés remot

29.05.2015

Fantàstica aplicació que permet accedir a l'escriptori de qualsevol ordinador amb sistema Windows, Linux o Mac des de qualsevol altre ordinador o dispositiu mòbil (Android i iOS). És molt útil en casos en què alguna persona necessita suport tècnic informàtic. També permet transferir fitxers entre ordinadors. L'eina és gratuïta sempre i quan el seu ús sigui domèstic (no comercial) i se'n faci un ús esporàdic.

 

TeamViewerGratuït (per ús no comercial ocasional)
Web: www.teamviewer.com
Windows, Linux, Mac, Android, iOS, BlackBerry i Windows Phone

Tot i que aquesta aplicació disposa de múltiples funcionalitats (algunes de pagament), la seva versió gratuïta permet accedir remotament i per Internet a l'escriptori d'un altre ordinador amb sistema operatiu Windows, Linux o Mac. D'aquesta manera, un usuari pot prestar ajuda a un amic o familiar en la configuració d'alguna aplicació o quelcom similar, sense necessitat de desplaçar-se.

Per tal que es pugui efectuar la connexió, és imprescindible que el propietari de l'ordinador al qual es vol accedir executi també l'aplicació TeamViewer i faciliti a l'altra persona, bé via telèfon o bé via xat, el número identificatiu del seu ordinador (ID) i la seva contrasenya d'accés (que no sempre és la mateixa), i les qual es mostren sempre a l'obrir el programa.

TeamViewer disposa també d'aplicacions per a dispositius mòbils (Android, iOS, Windows Phone i BlackBerry) que permeten accedir a l'escriptori d'un ordinador.

Transferència de fitxers

A més de l'accés remot a l'escriptori d'un ordinador, TeamViewer també permet transferir fitxers entre l'ordinador local i el remot (a través de la connexió a Internet). Per establir aquest tipus de connexió, només cal canviar a l'inici l'opció "Remote control" per "File transfer". La persona que accedeixi remotament li apareixerà una finestra similar a un programa FTP, amb accés al sistema de carpetes dels dos ordinadors. En canvi, a la pantalla de l'ordinador remot apareixerà una finestra amb el registre d'accions que s'estan realitazant (visualització de carpetes, moviment de fitxers...).

TeamViewer QuickSupport

Existeix una variant de TeamViewer que permet realitzar un control a la inversa, és a dir, des d'un ordinador (Windows, Linux i Mac) controlar i accedir remotament a un dispositiu mòbil amb sistema operatiu Android o iOS. Per a què això sigui possible, el dispositiu mòbil ha de tenir instal·lada la versió TeamViewer QuickSupport. El funcionament és similar, el propietari del telèfon o tauleta haurà de facilitar el seu número ID i la seva contrasenya.